Livs-KarriärCoaching, Workshops om stress för dig eller företaget

      Ingelaonline.com

Ta ut glädjen i förskott - då kan du bli glad två gånger!

Sollanns Livsstilscenter mitt helt egna företag. Jag startade 2003 och har sedan dess arbetat med målet att människor/företag  ska må så gott de kan -  utifrån sina egna förutsättningar.
Grunden i mitt företagande är glädjen att få inspirera till förändring, vare sig det gäller livsstil, karriär eller företagande. Där det finns inspiration, där finns det också motivation till förändring.
Jag gillar att jobba i team och därför hittar du mig som samarbetspartner i olika nätverk som handlar om just förändring. Hos Karriärcoacherna är jag en av coacherna som arbetar med förändring/förnyelse och livs-karriärcoaching enligt olika metoder.