Livs-KarriärCoaching, Workshops om stress för dig eller företaget

      Ingelaonline.com

Ta ut glädjen i förskott - då kan du bli glad två gånger!


Extended DISC är ett effektivt verktyg för att skapa en självinsikt kring beteende och kommunikation.

Extended DISC ger ett bra utgångsläge för att se vilket beteende vi själva har och hur vi kan utveckla det. Det ger en tydlig bild av vad som driver oss som individer och hur vi kan utvecklas. Detta ger en bra utgångspunkt vid t ex karriärcoaching.

Extended DISC finns idag i 55 länder och på 55 olika språk. Detta betyder att du mycket enkelt kan arbeta med internationella organisationer och företag.

Extended DISC har funnits på den internationella marknaden i 20 år. Alltså är verktyget ett väl etablerat verktyg och varumärke i affärsvärlden internationellt.

Mäter känslor

Extended DISC mäter det omedvetna beteendet och jämför det med den medvetna justerade beteendestilen, vilket tillåter mätningen av känslor. Det överträffar i detta avseende vanlig DISC med bred marginal. Vi kan sedan se de känslor som uttrycks av respondenten under ifyllandet av frågeformuläret, t.ex stressnivåer, osäkerhet rörande sin roll, otrygghet, frustration, pressen av förändringar mm.mm.